Извори свјетлости

 

Свjетлост je  један oд облика енергије. То је енергија коју емитује неки извор свјетлости у виду свјетлосних зракова. Тијела која емитују свјетлост називају се свјетлосни извори.

Свјетлосни извори могу бити:

- природни (Сунце, звијезде, инсекти-свитац)

- вјештачки (електричне сијалице, пламен свијеће)

Свјетлосни извори могу бити:

- топлотни (Сунце, усијани метали, ватра)

- хладни (свитац, неонске цијеви, живине сијалице)

Сијалице претварају електричну енергију у свјетлосну.  

Свјетлосни извори освијетљавају тијела у околини и омогућавају да она буду видљива

svjetlosni izvori