Teorija muzike

 

https://youtu.be/RDg4CSC2xnY

Viola

 

Viola je gudački instrument sličan violini, samo je malo veća. Zvuk kod viole je tamniji i dublji. Zbog karakterističnog zvuka (mek, tužan) kompozitori je koriste za kolorističke efekte.

Viola je pretežno orkestarski i kamerni instrument.

Zbog nešto veće veličine, prilikom sviranja potreban je veći razmak među prstima.

Svoj današnji oblik sa četiri žice viola je dobila u Italiji u VIII vijeku. Nastala je od instrumenta koji je zvao  viola da braccio (viola da bračo).

 

Kontrabas

 

1487850120

Kontrabas je najveći instrument iz porodice gudačkih instrumenata. Ima nožicu kojom je oslonjen na pod. Svoj oblik je dobio od čuvenog graditelja violina Amatia. Ima četiri žice (neki imaju i pet), koje su veoma debele. Gudalo za kontrabas je najkraće i najteže u odnosu na ostale. Muzičar koji ga svira, stoji ili sjedi na visokoj stolici. Uglavnom se koristi za orkestarsko sviranje. Kontrabas je solističku ulogu u orkestru stekao tek u malim sastavima džez muzičara.

Ton se dobija prevlačenjem gudalom preko žica ili sviranjem bez gudala -trzanjem prstima (picikato sviranje). 

 

Violina, violončelo i kontrabas

 

 

Kratak kurs muzičke pismenosti

 

Autor lekcije: Tim Hansen

Animacija: Thomas Parrinello

 Napomena: Ako ne vidiš prevod klikni na polje Titlovi u donjem desnom uglu.