(Ljubivoje Ršumović)

 

Deset ljutih gusara
Došlo u moj krevet
Jedan pao s kreveta
Ostalo ih devet!

Devet ljutih gusara
Još ne znaju ko sam
Jednog sam uspavao
Ostalo ih osam!

Osam ljutih gusara
Ja ih oštro gledam
Jedan pao u nesvest
Ostalo ih sedam!

Sedam ljutih gusara
Pobeglo na brest
Jedan pao na glavu
Ostalo ih šest!

Šest ljutih gusara
Zbrisalo u svet
Jedan se izgubio
Ostalo ih pet!

Pet ljutih gusara
Lete k'o leptiri
Jedan pao u bunar
Ostalo ih četiri!

Gle četiri gusara
Bes u njima vri
Jedan puko' od muke
Ostalo ih tri!

Tri ljuta gusara
A protiv njih ja
Jednog sam zviznuo
Ostala su dva!

Dva ljuta gusara
A pogled im ledan
Jedan se okliznuo
Još ostao jedan!

Jedan ljuti gusar
Postao je medan
Prosto se istopio
Ostao nijedan!

U svakom pogledu
Prošla me je strava
Sad je sve u redu
Može da se spava!

http://mamenakafepauzi.blogspot.com/2011/09/deset-ljutih-gusara.html

 

 

 

Početno slovo M

 

Razbij krtice koje imaju sličice sa početnim slovom M.