Evropski dan jezika 2021

 

           Na inicijativu Savjeta Evrope, Evropski dan jezika se obilježava u saradnji sa Evropskom Komisijom još od 2001. god.  svake godine 26. septembra.  
          Učenici IV4 odjeljenja su različitim aktivnostima proslavili 20. rođendan EDL

            Na času likovne kulture, uz savladavanje vještine pisanja grafita, učili kako se pozdravlja na različitim evropskim jezicima. Na času C-SBH jezika uočavali su razlike i sličnosti u evropskim jezicima kroz različite aktivnosti, od rješavanja testova i kvizova, do pisanja i izgovaranja riječi Bubamara na različitim jezicima, a izbor riječi je u skladu sa imenom njihovog odjeljenja, Bubamarci. O važnosti poznavanja više jezika učili su i kroz izradu plakata, a svoje radove su istakli na školskom panou i na taj način ih učinili dostupnim učenicima škole u cilju motivisanja za učenje stranih jezika. Većina učenika odjeljenja su bogatili znanje o raznim jezicima kroz rješavanje zadataka sa Aplikacije Jezički izazov, a ujedno su učestvovali u Jezičkom izazovu u organizaciji Evropske komisije i EDJ. Za svoj trud nagrađeni su sertifikatima Agenta jezikoznalca.