Bubamarci su obilježili EU Code Week 2020

 

          Sedmica kodirnja EU je pokret širokih masa u kom se slavi kreativnost, rješavanje problema i saradnja putem programiranja i drugih tehnoloških aktivnosti. EU Code Week  podržava Evropska komisija  u sklopu svoje strategije za Digitalno jedinstveno tržište, u okviru Akcionog plana za digitalnu edukaciju. 

             Naša učiteljica Duda je Vodeći nastavnik (Teacher Leaders ) za Crnu Goru kapmanje EU Code Week, a mi smo na dobrom su putu da jednog dana neko od nas bude dobar programer.