đaci_čarobnjaci.jpg

 

Međunarodna olimpijada iz logike

 

     Međunarodna proljećna olimpijada iz logike realizovana je 16. marta 2023. u organizaciji Obrazovnog centra Снейл iz Rusije.

     Logička olimpijada testira sposobnost izvođenja logičkih zadataka na 7 ključnih tema. Zadaci Olimpijade iz logike imaju za cilj duboko razumevanje logičkih operacija, kao što su: analiza, sinteza, poređenje, izgradnja lanca zaključivanja i dokazivanje tvrdnji.
     Ova olimpijada nam omogućava da identifikujemo nivo asimilacije osnova logike kod učenika,  a naši drugari Veljko Peković (93 boda) i Miljana Doderović (86 bodova) su svojim učešćem i zavidnim plasmanom pokazali da posjeduju visoko nivo savladavanja osnova logike.
 
      Čestitamo!
viber slika 2023 04 22 02 10 43 402  viber slika 2023 04 22 02 10 43 340